طرح تامین آب شرب شهر شیروان در گذر از تابستان سال ۱۴۰۲ در حال اجراست

«رضا نعیمی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تامین آب شرب شهر شیروان از تعداد 19 حلقه چاه در سطح شهر و سد بارزو صورت می گیرد که با توجه به کاهش بارندگی و کاهش چشمگیر ذخایر سد مذکور، برنامه اجرای طرح اضطراری آبرسانی از چاه های گرزو و پیرشهید و شیرکوه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

طرح  تامین آب شرب شهر شیروان در گذر از تابستان سال ۱۴۰۲ در حال اجراست. گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت آبفای استان با بیان اینکه تاکنون ۳ حلقه چاه گرزو و یک حلقه چاه شیرکوه حفر، تجهیز و برق رسانی شده و در مدار بهره برداری قرار گرفته، گفت: تجیهز ۳ حلقه چاه پیرشهید و اجرای ۷ کیلومتر خط انتقال به پیمانکار واگذار شده است که تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای اجرای برق رسانی این چاه ها نیز با اداره برق هماهنگی های لازم انجام گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: پیمانکار جدید مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی شیرکوه نیز از طریق مناقصه تعیین گردیده و با ابلاغ قراردادی به مبلغ ۱۹/۵۰۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
نعیمی اعتبار هزینه شده اجرای طرح تامین آب شرب به شهر شیروان را تاکنون ۱۳۰ میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز جهت اتمام این طرح را ۵۵۰ میلیارد ریال عنوان نمود.
شایان ذکر است ۴ شهر و ۱۳۱ روستا تحت پوشش خدمات امور آب و فاضلاب شهرستان شیروان قرار دارند.