طرح ایمن سازی و حفاظت از شبکه و پستها در دستور کار برق البرز

طرح ایمن سازی و حفاظت از شبکه و پستها با تعویض سیم و کابل های مسی به  آلومینیومی در دستور کار بلند مدت شرکت توزیع برق قرار دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، رامین فرج سرپرست شرکت گفت: با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مس در سال های اخیر گرایش […]

طرح ایمن سازی و حفاظت از شبکه و پستها با تعویض سیم و کابل های مسی به  آلومینیومی در دستور کار بلند مدت شرکت توزیع برق قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، رامین فرج سرپرست شرکت گفت: با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مس در سال های اخیر گرایش سارقین به تجهیزاتی که در آنها مس بکار رفته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
وی اظهار کرد: در راستای مقابله با آسیب های ناشی از سرقت ها و حوادث دیگر در شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در یک اقدام بلندمدت نسبت به تعویض سیم های مسی شبکه هوایی که در معرض سرقت بودند با کابل های خودنگهدار آلومینیومی اقدام شد که این موضوع پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.
رامین فرج با اشاره به اینکه بیش از ۱۸ هزار دستگاه پست برق درسطح استان وجودداردو شینه ها و کابل های زمینی مسی آنها در دسترس سارقین قرار دارد افزود: علیرغم اینکه طرح ایمن سازی و حفاظت آنها در مقابل حوادثی مانند سرقت ها انجام شده است اما با توجه به گستردگی و فراوانی این فضاها در استان امکان مراقبت و حفاظت از آنها برای شرکت توزیع نیروی برق استان البرز وجود ندارد و ماهیت سرقت تاسیسات و تجهیزات برق به گونه ای است که به دلیل نیاز به حفاری اصلاح و جایگزینی آنها بسیار زمان بر است، ضمن اینکه سرقت کابل های برق تاکنون خسارات فراوانی به شرکت توزیع برق استان البرز وارد کرده، باعث ایجاد خاموشی طولانی و نارضایتی شهروندان نیز شده است. لذا افزایش همکاری نیروی انتظامی جهت مراقبت از اموال عمومی و هوشیاری بیشتر شهروندان در پیشگیری از خسارات تاثیر گذار خواهد بود.
وی در پایان از شهروندان گرامی خواست هرگونه موارد مشکوک را به نیروهای انتظامی یا شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از طریق سامانه ۱۲۱ گزارش دهند.