مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

طرح ارتقای سواد آبی بانوان روستایی به صورت پایلوت در شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی کلید خورد

 این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود و هدف آن افزایش سطح مشارکت بانوان در مدیریت منابع آب است.