طرح ارتقاء مشاغل در برق منطقه ای اصفهان اجرا گردید

به همت دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش، طرح ارتقاء مشاغل 14 نفر از مسئولین دفاتر شرکت همسو با نظام برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی وزارت نیرو برگزار شد.

طرح ارتقاء مشاغل در برق منطقه ای اصفهان اجرا گردید 

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، مهندس محمود احمدی مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش در این باره گفت: طرح مذکور بر اساس شیوه‌نامه ی تأمین نیروی کارشناس از ظرفیت نیروی انسانی قراردادی انجام کار مشخص، پیمانی و رسمی شاغل ویژه شرکت توانیر و شرکت‌های زیر مجموعه برگزار شده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش افزود: این شیوه‌نامه از طرف معاونت تحقیقات و منابع انسانی دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر در شهریور ماه سال گذشته ابلاغ گردید.

مهندس احمدی اذعان داشت: همکاران شامل این طرح توسط کارگروه ارتقاء مشاغل شرکت در ۴ گروه مالی و حسابداری، فنی و مهندسی ، اداری و حقوقی از بین مسئولین دفاتر دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب شده و مراحل مختلف را  طی نمودند.

وی اضافه کرد : این مراحل شامل مصاحبه متقاضیان، تعریف پروژه، انجام پروژه توسط متقاضی با راهبری استاد راهنما، برگزاری جلسات دفاع و جمع‌آوری و دسته‌بندی پرونده‌ها و ارسال جهت طی کردن مراحل بعدی می باشد.