طرح احداث هشت هزار متر کابل خودنگهدار در شهرستان میامی

مدیر توزیع برق شهرستان میامی اعلام کرد: در راستای پروژه های کاهش تلفات و پیشگیری از سرقت شبکه، طرح احداث هشت کیلومتر کابل خودنگهدار در این شهرستان اجرا شد. عباس ربیعی با اشاره به این که در سال گذشته، ۱۸ هزار و ۳۴۰ متر شبکه توزیع برق جدید در نقاط مختلف شهرستان دایر شده اظهار داشت: طرح اصلاح ۳۳ هزار و ۵۷۱ متر شبکه فشار […]

مدیر توزیع برق شهرستان میامی اعلام کرد: در راستای پروژه های کاهش تلفات و پیشگیری از سرقت شبکه، طرح احداث هشت کیلومتر کابل خودنگهدار در این شهرستان اجرا شد.

عباس ربیعی با اشاره به این که در سال گذشته، ۱۸ هزار و ۳۴۰ متر شبکه توزیع برق جدید در نقاط مختلف شهرستان دایر شده اظهار داشت: طرح اصلاح ۳۳ هزار و ۵۷۱ متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و همچنین ۱۲۴ ایستگاه هوایی با قدرت دوهزار و ۱۷۰ کیلوولت آمپر، از اقدامات صورت پذیرفته توسط گروه‌های عملیاتی این مدیریت است.

وی تصریح کرد: اصلاح ۱۷ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت فیدرهای رضوان و دانیال کالپوش، احداث چهار کیلومتر شبکه فشارضعیف هـوایی شـهرک حسین آباد کـالپوش، برقراری شبکه و نـصب ترانس شماره چهار روسـتای هونستان و شماره های چهار و پنج روستای نام نیک و شماره پنج روستای محمدآباد، بهسازی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی روستاهای هونستان، نام نیک، حسین آباد کالپوش، باغچه، ابراهیم آباد علیا و محمد آباد، تبدیل کل شبکه سیمی روستاهای کلاته فرهنگ، همت آباد وگره و بخشی از روستای ری آباد به کابل خودنگهدار،  تامین روشنایی ورودی حسین آباد کالپوش، برق رسانی به شش حلقه چاه کشاورزی با بهینه سازی شبکه های روستایی و احداث شبکه فشارمتوسط جهت توسعه فیدر مهدی آباد از روستای بکران تا شریف آباد، در راستای اقدامات شاخص عرصه خدمت رسانی محسوب می‌شود.

ربیعی با اظهار این که سال قبل تعداد ۱۵۹ پروژه عمرانی برای توسعه زیرساخت‌ها و تامین برق مشترکان به بهره برداری رسیده یادآور شد: مبلغ سرمایه گذاری بابت پروژه های مورد اشاره، ۵۸ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: برنامه ‌هائی ازجمله؛ تبدیل شبکه سیمی روستاهای کمردار، شریف آباد، پویه و جهان آباد به کابل خودنگهدار، احداث یک هزار و ۸۰۰ متر شبکه فشارمتوسط به همراه نصب ۱۰ دستگاه پست هوایی در روستاهای شهرستان و مسکن مهر شهر میامی، اصلاح شبکه و پست های برق روستاهای گلستان، کرنگ، محمد آباد و جودانه، تامین برق متقاضیان شهرک سلیمان روستای حق الخواجه، و اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق، برخی نقاط شهرستان، برای امسال پیش بینی شده تا اجرایی شوند.