طرح ابرسانی به مسکن ملی شهرستان بردسیر به بهره برداری رسید

با اجرای شبکه توزیع و بهره برداری از طرح آبرسانی نهضت ملی مسکن در شهرستان بردسیر ، 800 واحد مسکونی از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

طرح ابرسانی به مسکن ملی شهرستان بردسیر به بهره برداری رسید

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان، برای اجرای شبکه توزیع آب در این طرح ۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.
گفتنی است برای شبکه داخلی این طرح آبرسانی ، ۸ کیلومتر لوله گذاری انجام شد که شامل ۲ کیلومتر لوله پلی اتیلن با قطر ۱۶۰، یک کیلومترلوله پلی اتیلن با قطر ۹۰ و ۵ کیلومتر لوله پلی اتیلن با قطر ۶۳ است که با اجرای این طرح ۸۰۰ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدند.