طرح آبرسانی شرب به ساختمان های نهضت ملی مسکن در اقبالیه

رئیس اداره آب و فاضلاب اقبالیه و چوبیندر گفت: با اجرای حدود ۵۰۰ منر لوله گذاری خطوط انتقال آب شرب، طرح آبرسانی به ساختمان های اقدام و نهضت ملی مسکن در این شهر به اتمام رسید.

به گزارش برقاب، رئیس اداره آب و فاضلاب اقبالیه و چوبیندر گفت: با اجرای حدود ۵۰۰ منر لوله گذاری خطوط انتقال آب شرب، طرح آبرسانی به ساختمان های اقدام و نهضت ملی مسکن در این شهر به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی امور آبفای شهرستان قزوین، “مجید برخورداری” افزود: قطر این خطوط انتقال ۱۶۰ و ۱۱۰ میلیمتر بوده که کار آبرسانی به طرح های مورد اشاره را از منابع فعلی آب شهر انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: بزودی سازو کار واگذاری انشعاب در طرح اقدام ملی مسکن در اقبالیه مشخص خواهد شد.

“برخورداری” با اشاره به کمبود شدید منابع آبی گفت: اجرای طرح کلی آبرسانی به باع عمران اقبالیه که شامل حفر و تجهیز پنج حلقه چاه جدید و نیز احداث مخزن و خطوط انتقال است، کمک قابل توجهی به جبران بخشی از کمبود آب خواهد کرد.

وی در پایان گفت: سرانه مصرف هر نفر در شبانه روز ۱۵۰ لیتر بوده که این عدد در شهر اقبالیه بالاتر از استاندارد می باشد و لذا رعایت مصارف بهینه جز اولویت و ضرورت بویژه در ایام گرم سال می باشد.

حدود بیست هزار مشترک شرکت آب و فاضلاب استان بوده که با محاسبه نفرات اتباع خارجی، جمعیت اقبالیه بالغ بر هشتاد هزار نفر است.

گفتنی است، پیمانکار اجرای پروژه فوق، شرکت “فرتاک بنا ویرا سازه” با نظارت اداره آب و فاضلاب اقبالیه و چوبیندر بوده است.