طراحی و ساخت مدل فیزیکی شیر هاول بانگر پروژه علاج بخشی سد دز

معاونت فنی و مهندسی شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان از طراحی و ساخت مدل فیزیکی شیر هاول بانگر پروژه علاج بخشی توسط  این شرکت خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت  شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان، محمد پوررکنی معاونت فنی و مهندسی با بیان این خبر اعلام داشت : […]

معاونت فنی و مهندسی شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان از طراحی و ساخت مدل فیزیکی شیر هاول بانگر پروژه علاج بخشی توسط  این شرکت خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت  شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان، محمد پوررکنی معاونت فنی و مهندسی با بیان این خبر اعلام داشت : با حمایت معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان مهندس کاوسی نژاد و همچنین مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان مهندس اسدی بمنظور بررسی شرایط هیدرولیکی و ارتعاشی شیرهای تنظیم کننده جریان خروجی تخلیه کننده تحتانی سد دز با همکاری پرسنل دفتر فنی بهینه سازی نیروگاه دز و همچنین کارگروه تخصصی ،عملیات ساخت و تست های عملکردی مدل فیزیکی در دستور کار این معاونت قرارگرفت.

وی با بیان این مطلب افزود :  در ساخت مدل فیزیکی با مقیاس ۱:۱۰ اثرات جریان خروجی و همچنین جریان برگشتی ایجاد شده در شیر هاول بانگر با تغییر زاویه قسمت مخروطی هود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد : با توجه به امکانات و تجهیزات اندازه گیری شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان در آینده می توان شرایط هیدرولیکی تجهیزات مورد استفاده در سدها را با استفاده از مدل فیزیکی تحلیل نمود.