مدير كل دفترروابط عمومي و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آبفای کشورتاکید کرد:

ضرورت تمرکز مراکز ارتباط با مشتریان در آبفا خراسان رضوی

وضعیت مراکز ارتباط با مشتریان در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با حضور "مهدی بختي" مدير كل دفتر روابط عمومي و ارتباطات مردمي و"امیر مهدی سوری " دبیر کمیته مركز ملي ارتباط با مشتريان CRM شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بررسی شد

ضرورت تمرکز مراکز ارتباط با مشتریان در آبفا خراسان رضوی

به گزارش برقاب،در این نشست پس از ارائه گزارش “امیر جنیدی” مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان  ,  “حسین امامی” مدیرعامل آبفا خراسان رضوی برنامه ها و اهداف این شرکت در حوزه (CRM)  را تشریح و مباحث مهمی مطرح که مورد بررسی قرار گرفت .
سپس مدیر کل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آبفای کشور از مراکز ارتباط با مشتریان به عنوان  یک بحث نوپا درشرکت های آبفا نام برد .
“مهدی بختی”  اظهار داشت: هرچند در ابتدای دهه ۸۰ راه اندازی مراکز پاسخگویی به مشتریان در شرکت های آبفا شروع شد ولی مراکز ارتباط با مشتریان گسترده تر و کارویژه ی متفاوتی نسبت به  مراکز پاسخگویی ۱۲۲ به شیوه قدیم دارند.
وی با بیان اینکه  مراکز پاسخگویی با مشتری ذیل مراکز ارتباط با مشتریان تلقی می شوند ، هدف از برگزاری جلسات مشترک روابط عمومی شرکت مهندسی با مدیران عامل و مسئولان مراکز ارتباط با مشتریان را  ، آگاهی از مشکلات شرکت ها  و احصاء  موارد مطرح شده با همکاران و در مقابل , ارائه سیاست های وزارت نیرو و شرکت مهندسی عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: موانع و چالش های پیش رو را درک می کنیم ولی یک سری خطوط و سیاست های کلی وجود دارد که در کنار همه مشکلات ، باید تلاش کنیم با یک برنامه زمان بندی به اهداف مورد نظرجامه عمل بپوشانیم ، در این بین برخی شرکت ها به واسطه مشکلات کمتر , زودتر و برخی به دلیل چالش های بیشتربا زمان بندی طولانی تر موفق به تحقق اهداف می شوند ولی مهم آن است که سمت و سو حرکت به سمت تحقق اهداف ترسیم شده برای ارائه خدمت بهتر به مردم باشد.
وی سپس با اشاره به توجه ویژه مقام عالی وزات نیرو به حوزه (CRM) ادامه داد: سیاست و راهبرد اصلی وزارت نیرو رسیدگی به مراکز ارتباط با مشتریان ، به لحاظ استقرار الزام ها ، تدوین سیاست ها و نیروی انسانی و دیگر موارد مرتبط می باشد که گزارش هر یک از شرکت های آبفا باید تهیه و تا پایان فروردین ۱۴۰۳  ارائه شود.
“بختی” در همین رابطه بر تمرکز مراکز (CRM) در آبفا خراسان رضوی که به عنوان دو مرکز مجزا در شرکت های تبصره دو نیشابور و سبزوار راه اندازی شده اند تاکید کرد  و از آمادگی دفتر روابط عمومی  و مرکز ملی دفتر ارتباط با مشتریان CRM شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای کمک به آبفا استان خراسان رضوی جهت تحقق این مهم  خبر داد.
وی در همین رابطه  خواستار عملی شدن این موضوع در یک برنامه مشخص همراه با جدول زمان بندی و اعلام آن به شرکت مهندسی شد.
به گفته وی تحقق اهداف مراکز (CRM) بایستی  با شتاب بیشتری در شرکت های آبفا دنبال شود.