ضرورت تعامل دانشگاه با صنعت آبفا

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت آبفا تاکید کرد. هاشم امینی در این جلسه با بیان این که دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است گفت: اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به […]

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت آبفا تاکید کرد.

هاشم امینی در این جلسه با بیان این که دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است گفت: اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد، موجب پیشرفت کشور  خواهد شد .

وی افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد و بر این اساس، آبفای استان اصفهان برای به روز نگه داشتن صنعت، از ظرفیت علمی و تحقیقی دانشگاه استفاده    می کند .

امینی اعلام کرد: در سال های اخیر ارتباط مستمر صنعت آبفا و دانشگاه در اصفهان بسیار خوب بوده و از طریق آن، بهره وری در صنعت افزایش یافته است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان به ضرورت انجام تحقیقات در صنعت آبفا اشاره کرد و اظهار داشت : با استفاده از روش های علمی، چالش هایی که در زمینه تامین و توزیع عادلانه آب و جمع آوری، انتقال و دفع فاضلاب وجود دارد باید مورد بررسی قرار گیرد، تا شاهد ارتقاء خدمات رسانی به مردم باشیم.

شایان ذکر است، در این جلسه با حضور اساتید دانشگاه و صنعت، طرح های بررسی امکان هوشمندسازی شبکه آب با الگوریتم Deep Learning ؛ ارتقای سواد آبی مبتنی بر رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات؛ نسخه نهایی کتاب اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های آب با معرفی فرایندهای تصفیه خانه آب اصفهان ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.