ضرورت تامین پست های فوق توزیع برق با توجه به توسعه کلانشهر تبریز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: رشد و توسعه شهری به معنای افزایش تقاضا برای تامین برق بوده و با توجه به این موضوع نیازمند پست های فوق توزیع هستیم و باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
ضرورت تامین پست های فوق توزیع برق با توجه به توسعه کلانشهر تبریز،به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: رشد و توسعه شهری به معنای افزایش تقاضا برای تامین برق بوده و با توجه به این موضوع نیازمند پست های فوق توزیع هستیم و باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اکبر فرج نیا در نشست گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۳ که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد، با بیان اینکه تبریزبه لحاظ تاریخی و سیاسی جایگاه بالایی در کشور دارد و مردم مطالبه گری داشته و جلب رضایتشان سخت است، اظهار کرد: با توجه به این موضوع در بخش هایی نیاز به ارتقا خدمات هستیم مخصوصا در بخش مبلمان شهری حوزه روشنایی معابر نیازمند اصلاح و بهبود خدمات هستیم. وی با اشاره به رشد و توسعه جهشی کلانشهر تبریز، ادامه داد: رشد و توسعه شهری به معنای افزایش تقاضا برای تامین برق بوده و با توجه به این موضوع برای پیشگیری از بروز مشکلات در آینده به ویژه پیش از آغاز پیک بار تابستان سال جاری نیازمند پست های فوق توزیع هستیم و باید تدابیر لازم اندیشیده شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، با اشاره به بازار تاریخی تبریز و نقش اساسی آن در بخش اقتصادی و موضوع ساماندهی به شبکه برق بازار، گفت: ساماندهی شبکه توزیع برق بازار تبریز یکی از موضوعاتی بوده که مورد توجه شهروندان و رسانه بوده و با تامین اعتبارات مورد نیاز به طور اساسی اقدامات لازم انجام شود. وی در ادامه با اشاره به موضوع تنش آبی کلانشهر تبریز، گفت: با توجه به این موضوع و تامین برق پمپ های آب در نقاط مختلف برعهده برق تبریز بوده، اما با توجه به قرار داشتن واحدهای صنعتی در مسیر تامین برق پمپ های آب تسهیل برق رسانی به این پمپ ها نیازمند تامین شبکه برق مستقل است و تحقق این امر نیازمند ۳۰ میلیارد تومان اعتبار است