ضرورت تامین و استقرار و آمادگی مولّدهای برق اضطراری در دستگاه‌های اجرایی

 مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و دبیر شورای پدافند غیر عامل استان سمنان، بر تأمین، استقرار و آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری در مراکز و زیرساخت های دستگاه های اجرایی تاکید کرد.  ایرج کارخایی در نامه‌ای به کلیه مراکز، ادارات و دانشگاه‌ها، موضوع استقرار دیزل ژنراتور اضطراری را به عنوان اولویت برنامه‌های دستگاه ها برشمرده و […]

 مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و دبیر شورای پدافند غیر عامل استان سمنان، بر تأمین، استقرار و آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری در مراکز و زیرساخت های دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

 ایرج کارخایی در نامه‌ای به کلیه مراکز، ادارات و دانشگاه‌ها، موضوع استقرار دیزل ژنراتور اضطراری را به عنوان اولویت برنامه‌های دستگاه ها برشمرده و اظهار داشته است: کلیه مراکز و ادارات می‌بایست به منظور حفظ پایداری و تداوم خدمت رسانی در شرایط بحران و خطر، با تخصیص اعتبار مورد نیاز، این دستگاه‌ها را تهیه و در مواقع ضروری از آن بهره گیری نمایند.

 وی با اشاره به این که برق، از جمله زیرساخت‌های حیاتی می باشد یادآور شد: به هم پیوستگی و اتصال شبکه انرژی الکتریکی ممکن است در اثر بروز وقایع ناخواسته یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی از بین رفته یا مختل گردد که در این شرایط، مراکز دارای اهمیت باید تمهیدات لازم برای تغذیه انرژی الکتریکی مستقل از شبکه داشته باشند تا بتوانند برای مدت زمان معیّنی که برای شرایط بحران مدنظر است، نیازهای ضروری و اولیه خود را برآورده سازند.

 وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل تأمین برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل و مصوبات جلسات مختلف شورای پدافند غیرعامل استان در سال‌های گذشته، کلیه دستگاه های مشمول، می بایست مولّدهای برق اضطراری را آماده به کار داشته تا در هنگام مقتضی از این مولّدها استفاده نمایند.