ضرورت ایجاد زیست‌بوم آینده‌نگر در صنعت برق و انرژی

صنعت برق یکی از صنایع زیر ساختی و حساس کشور است و تصمیم‌سازی در این صنعت و ارائه گزارش های کارآمد در راستای پشتیبانی مدیران و پژوهشگران این عرصه، تاثیر مستقیمی بر اخذ تصمیمات استراتژیک در آینده این صنعت خواهد داشت.

صنعت برق یکی از صنایع زیر ساختی و حساس کشور است و تصمیم‌سازی در این صنعت و ارائه گزارش های کارآمد در راستای پشتیبانی مدیران و پژوهشگران این عرصه، تاثیر مستقیمی بر اخذ تصمیمات استراتژیک در آینده این صنعت خواهد داشت.

حمیدرضا افضلی معاون گروه پژوهشی آینده نگاری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی، به اقدامات گروه آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی پژوهشگاه نیرو؛ در راستای نیل به اهداف آینده‌نگاری صنعت برق اشاره کرد و  بر ضرورت ایجاد زیست‌بوم آینده‌نگر در صنعت برق و انرژی تاکید نمود. 

وی به تغییرات بنیادی رخ داده در ماموریت پژوهشگاه و ایفای نقش این پژوهشگاه به عنوان مدیریت تحقیقات صنعت برق در راستای خدمت به توسعه صنعت برق کشور اشاره کرد و ادامه داد: متناسب با تغییر روی داده در ماموریت پژوهشگاه، گروه آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی پژوهشگاه نیرو از سال 1393 در پژوهشگاه نیرو راه‌اندازی و شروع به فعالیت نمود. این گروه چندین پروژه در راستای نیل به این اهداف را دنبال می‌کند که این پروژه‌ها در سه گروه کلی جای می‌گیرند که عبارتند از: 

– انجام مطالعات به منظور ایجاد تحول در پژوهشگاه و صنعت برق با هدف ایجاد سازمان و صنعت آینده‌نگر 

– آماده‌سازی ابزارهایی برای انجام تحولات فوق

– مطالعات کلان آینده در حوزه صنعت برق و انرژی

ایجاد “اداره پایش آینده نگاری” در ذیل معاونت پژوهشی به عنوان بازوی ستادی و اجرایی در ایجاد و پیاده‌سازی نظامی آینده‌نگر در پژوهشگاه،  مطالعه اسناد تدوین شده و راه‌های اصلاح و یا بهبود مسیر در بازنگری اسناد، تالیف کتاب، ایجاد کلینک مشاوره به منظور مشاوره به گروه‌ها و مراکز دیگر در راستای اخذ مشاوره در تعریف پروژه‌های جدید یا بازنگری اسناد قبلی، برگزاری دوره های آموزشی با هدف آموزش آینده نگاری به پژوهشگران و همچنین ایجاد زیست‌بوم آینده‌نگر در صنعت برق و انرژی از جمله پروژه های مطرح شده در گروه اول می باشد. 

افضلی همچنین به رصد تکنولوژی و توسعه ابزار لازم برای پویش محیطی مقالات، پتنت‌ها، اختراعات و سایر دستاوردها برای شناسایی روندها با کمک متخصصین، طراحی و بهره‌گیری از شبکه اجتماعی جهت ایجاد بسترمناسب برای مشارکت کارشناسان  و خبرگان در تصمیم‌سازی سطوح کلان صنعت برق و ایجاد آزمایشگاه آینده به عنوان دسته دوم پروژه‌ها اشاره کرد و ادامه داد:  فعالیت در بستر شبکه اجتماعی، به صورتی خواهد بود که در آن، چالش‌ها‌ی مختلف حوزه برق و انرژی مطرح و ریشه‌یابی گردد و راه‌حل‌ها به منصه ظهور (emerge) برسد  و همچنین  محیطی برای تبادل اطلاعات و تدوین سناریوهای آینده ایجاد گردد. 

نهایتا ایشان به مطالعه «روش‌های تأمین انرژی ایران 1420» و پروژه «تدوین سناریوهای آینده و تعیین راهبردهای بلند مدت توسعه صنعت برق صنعت برق در افق 1420» به عنوان  گروه سوم پروژه های آینده نگاری در پژوهشگاه اشاره نمود. افضلی گفت: به منظور ایجاد چارچوبی برای هم‌راستایی اسناد راهبردی پژوهشگاه با چالش‌های صنعت برق، پروژه «تدوین سند کلان چالش‌های صنعت برق و توسعه فناوری‌های راهبردی»در این گروه پژوهشی تعریف شده است. 

همچنین پروژه‌های دیگری نیز در گروه پژوهشی آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی تعریف و اجرا شده است که خارج از موضوع این گفتگو و در راستای محورهای دیگر این گروه پژوهشی است.

بی شک هر نوع برنامه ریزی و تصمیم گیری اثربخش در هر صنعتی نیازمند شناخت آینده آن صنعت است. صنعت برق هم از این قضیه مثتثنی نیست و  انجام مطالعات آینده نگاری در صنعت برق به عنوان صنعت کلیدی و اثر گذار در سایر صنایع امری حیاتی است.