ضرورت انجام تمام فعالیت ها در راستای رفع موانع و پشتیبانی از طرح های اجرایی

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بر تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری تاکید کرد. علیرضا رضوی با اشاره به نامگذاری سال جدید بعنوان “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” اظهار داشت: در سال جاری باید تمام تلاش ها و فعالیت ها در راستای رفع موانع و پشتیبانی […]

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بر تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری تاکید کرد.

علیرضا رضوی با اشاره به نامگذاری سال جدید بعنوان “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” اظهار داشت: در سال جاری باید تمام تلاش ها و فعالیت ها در راستای رفع موانع و پشتیبانی از طرح های اجرایی باشد.
وی با تاکید بر اهتمام برای اتمام طرح های نیمه تمام، خواستار افزایش تلاش ها برای اتمام مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و مخزن ذخیره آب توحید شد.
وی در ادامه، اعتبارات سال گذشته شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی را ۱۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۵۵ میلیارد تومان هزینه شده و مابقی نیز تا پایان تیرماه سال جاری هزینه خواهد شد.
ساماندهی انشعابات غیرمجاز، انجام تمهیدات لازم برای گذر از تابستان در شهرها و روستاها و اهتمام ویژه برای وصول مطالبات، از جمله تاکیدات مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بود.