ضرورت اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی از تلاش کارکنان دفتر روابط عمومی تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، امین قصمی در جمع کارکنان روابط عمومی با قدردانی از تلاش های انجام شده در حوزه اطلاع رسانی ابراز امیدواری کرد، […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی از تلاش کارکنان دفتر روابط عمومی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، امین قصمی در جمع کارکنان روابط عمومی با قدردانی از تلاش های انجام شده در حوزه اطلاع رسانی ابراز امیدواری کرد، با توجه به استمرار خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن، کماکان اقدامات موثرتری در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان از تلاش و همکاری کارکنان دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی تقدیر کرد.