ضرورت اصلاحات مهندسی در بستر رودخانه های کرج و سیاه آب

مدیر امور منابع آب اسلامشهر بر لزوم اصلاحات مهندسی در بستر رودخانه های کرج و سیاه آب تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “عبدالکریم خلجی” در بازدید مشترک کارشناسان این امور به همراه کارشناسان طرح ساماندهی آب های سطحی محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) از محل رودخانه های کرج و […]

مدیر امور منابع آب اسلامشهر بر لزوم اصلاحات مهندسی در بستر رودخانه های کرج و سیاه آب تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “عبدالکریم خلجی” در بازدید مشترک کارشناسان این امور به همراه کارشناسان طرح ساماندهی آب های سطحی محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) از محل رودخانه های کرج و سیاه آب در شهرستان اسلامشهر، گفت: در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب های فصلی، اصلاحات مهندسی بستر رودخانه های کرج و سیاه آب باید در دستور کار فوری قرار بگیرد.

خلجی با اشاره بر اینکه این بازدید در راستای تشریک مساعی و نظارت بر اصلاحات مهندسی بستر رودخانه های کرج و سیاه آب انجام شد، افزود: رودخانه ها یکی از مهمترین منابع تامین آب شرب و تغذیه کننده سفره های زیرزمینی می باشند که باید از آنها به عنوان انفال عمومی و ثروت ملی حفاظت کرد تا شرایط لازم و کافی جهت عبور ایمن جریان آب و سیلاب های احتمالی فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: طی این بازدید، نقطه نظرات کارشناسان پیرامون اصلاح هندسی رودخانه و شیب کف بستر آن بررسی و مقرر شد، اقدامات لازم جهت پشتیبانی و حمایت قانونی از عملیات اجرایی مربوطه از طریق امور منابع آب شهرستان اسلامشهر به عمل آید.