صنایع بالای ۵ مگاوات برق خود را از بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تامین کنند.

سخنگوی صنعت برق از آغاز خرید برق توسط صنایع بالای۵ مگاوات از بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه خبرداد. به گزارش پایگاه خبری توانیر، به گفته مصطفی رجبی مشهدی، براساس مصوبه هیات وزیران در مهر سال ۱۳۹۹، مقرر شده بود که صنایع بالای ۵ مگاوات، برق خود را از طریق بورس انرژی یا معاملات دوجانبه تامین کنند. […]

سخنگوی صنعت برق از آغاز خرید برق توسط صنایع بالای۵ مگاوات از بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری توانیر، به گفته مصطفی رجبی مشهدی، براساس مصوبه هیات وزیران در مهر سال ۱۳۹۹، مقرر شده بود که صنایع بالای ۵ مگاوات، برق خود را از طریق بورس انرژی یا معاملات دوجانبه تامین کنند.

وی با بیان این که این اقدام با هدف کاهش نقش دولت در تعیین قیمت و مشخص شدن نرخ برق از طریق رقابت انجام شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر توانیر به عنوان خریدار انحصاری برق است و آن را با تعرفه های تفکیکی به صنایع واگذار می کند.
رجبی مشهدی افزود: با این مصوبه این امکان فراهم می شود که صنایع بالای ۵ مگاوات، برق مورد نیازخود را ازطریق بورس یا قراردادهای دوجانبه خریداری کنند.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد:  براساس این مصوبه و با توجه به زمانبندی انجام شده، این معاملات از اردیبهشت ماه امسال باید آغاز می شد چرا که می بایست زیرساخت های مورد نیاز تامین و صنایع نیز کد معاملاتی دریافت می کردند.
رجبی مشهدی با بیان این که در حال حاضر ۶۹۰ صنعت  کشور که  حدود ۲۷ درصد مصرف انرژی خود را به اختصاص می دهند، مشمول این مصوبه هستند، تاکید کرد: شرکت هایی که در حال حاضر کد معاملاتی بورس دریافت نکرده اند یا امکان خرید برق از طریق بورس را در این مقطع زمانی ندارند، باید الحاقیه ای را با شرکت های برق منطقه ای یا توزیع امضا کنند .
وی ادامه داد: براساس این الحاقیه، شرکت های برق به نیابت از صنایع، برق مورد نیاز آنان را از طریق بورس خریداری خواهند کرد.
سخنگوی صنعت برق با بیان این که با اجرای این مصوبه شرکت های تولید کننده می توانند برق تولیدی خود را به صورت نقدی بفروشند و سرعت نقد شوندگی درآمدهای خود را افزایش دهند، خاطرنشان کرد: این مصوبه کمک خواهد کرد تا میزان سرمایه گذاری ها در صنعت برق افزایش یابد.