صعود کوهنوردان شرکت آب منطقه ای بوشهر به قله بَل اقلید

محمد خلیفات و آرمان کفایی اعضای تیم کوهنوردی شرکت آب منطقه ای بوشهر به قله 4 هزار متری بَل درشهرستان اقلید استان فارس صعود کردند.

صعود کوهنوردان شرکت آب منطقه ای بوشهر به قله بَل اقلید

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر، کوه بل با ارتفاع ۴۰۵۰ متر بلندترین قله کوهستان سفید از منطقه زاگرس مرکزی و بام استان فارس است.

این قله یکی از سی قله مرتفع کشور محسوب می شود و دومین صعود کوهنوردان شرکت آب منطقه ای بوشهر در قالب فتح قلل طرح سیمرغ می باشد.