صعود کوهنوردان آبفای استان اصفهان به قله توچال

گروه کوهنوردی آبفای استان اصفهان به قله 3963 متری توچال تهران صعود کرد.

به گزلرش برقآب، گروه کوهنوردی آبفای استان اصفهان به قله ۳۹۶۳ متری توچال تهران صعود کرد.
این صعود به مناسبت هفته صرفه جویی و با شعار “ایران کشور حساس به آب” انجام گرفت.
اعضای گروه کوهنوردی شرکت را رضا احسن فر، محمد رضاچوپانی، مهدی دهقان، مسعودتوکلی، رحمت اله آقابایی به سرپرستی محمد موحد تشکیل دادند.