مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان خبر داد

صرف بیش از دو هزار میلیارد اعتبار با هدف آبرسانی در گلستان

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت: در این استان بیش از دو هزار میلیارد تومان در حوزه آبرسانی هزینه شده است.

به گزلرش برقآب، ابوالفضل رحیمی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن هفته صرفه جویی در مصرف آب، گرم شدن هوا، شرایط بسیار حساس منابع تامین آب شرب و کمبود آب شرب پویش صرفه جویی ۵۰ لیتر آب توسط خانواده در روز راه اندازی شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان افزود: در استان گلستان حجم ذخیره آب نسبت به کشور ۵۰ درصد است که برای رسیدن به افزایش حجم آب تکالیف متفاوتی در برنامه های متعدد تدوین شده است.

وی گفت: اولین مجتمع جمع آوری و تصفیه فاضلاب روستایی استان گلستان با عنوان تصفیه فاضلاب روستایی تلور افتتاح می شود که بجز روستای تلور روستاهای کهنه کلباد، لیوان شرقی و لیوان غربی را تحت پوشش قرار می دهد.

رحیمی خاطر نشان کرد: در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه آبرسانی انجام شده است که ایستگاه پمپاژ فاضلاب گنبد کاووس یکی از پروژه های بزرگ شرکت آب و فاضلاب با یک هزار و ۹۷۰ میلیارد اعتبار به شمار می رود که با قابلیت ۱۷ هزار مترمکعب پمپاژ در طول شبانه روز به بهره برداری رسید.

مدیر عامل آب و فاضلاب گلستان تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب در بندرگز ۲۵ میلیارد، شهر ترکمن ۱۰۶ میلیارد، گمیشان ۹۹ میلیارد، رامیان ۱۵۲ میلیارد، مینودشت ۷۳ میلیارد، گالیکش ۵۷ میلیارد، مراوه تپه ۱۴۷ میلیارد، آق قلا ۲۵۲ میلیارد، گرگان ۳۶۹ میلیارد، گنبد ۶۷۳ میلیارد، آزادشهر ۲۱۰ میلیارد، علی آباد ۲۱۱ میلیارد، کلاله ۱۸۳ میلیارد و کردکوی ۱۰۸ میلیارد تومان هزینه برای آبرسانی صرف کرده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب تکلیف توزیع آب را برعهده دارد، بیان کرد؛ بر اساس ضرورت در تامین آب هم اقدامات موثری انجام داده است بطوری که کلیه شهر ها به صورت ۱۰۰ درصد از آب با کیفیت مناسب بهره مند هستند و از ۱۸۰ روستا که دارای تنش آبی هستند کمتر از ۹۰ روستا به صورت سیار آبرسانی شدند و در کل ۹۰۰ روستا تحت پوشش آب و فاضلاب قرار دارند.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: با هدف جهاد آبرسانی دو قرار داد با قرار گاه امام حسن مجتبی منعقد شد که در قرارداد اول ۴۳۲ روستا در مرحله عملیاتی قرار دارند و ۴۴۳ روستا در قرارداد دوم به تصویب رسیده است.

وی گفت: شرکت آب و فاضلاب حدود دو میلیون و ۵۰ هزار نفر جمعیت در شهر و روستاهای استان تحت پوشش دارد که تقریبا به ۹۰ درصد ضریب بهره مندی رسیده و باعث ارتقا در این شاخص شده است.

مدیر عامل آب و فاضلاب گلستان در پایان گفت: قرارداد سه هزار و ۳۰۰ میلیاردی که تخصیص آن از محل اعتبار ملی است منعقد و برای محرومیت زدایی ۱۰ هزار روستای اولویت دار در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته که سطح استفاده از آب شرب با کیفیت بالا و سطح ذخیره آب در استان گلستان افزایش خواهد یافت.