مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

رشد تولید با صرفه جویی و مدیریت مصرف

می بایست برنامه ریزی ها در همه سطوح و جامعه در جهت تحقق "مهار تورم و رشد تولید" باشد.

می بایست برنامه ریزی ها در همه سطوح و جامعه در جهت تحقق “مهار تورم و رشد تولید” باشد.

به گزارش برقآب، “بهمن داراب زاده” با اشاره به تعیین شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری گفت: معظم له نگاه دقیق و هوشمندانه به مسائل اقتصادی کشور دارند که اگر بدرستی و کامل اجرایی شوند بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد و امسال هم بدرستی به دو مقوله اقتصادی پرداخته شده است.
لذا می بایست برنامه ریزی ها در همه سطوح و جامعه در جهت تحقق این امر باشد. از این رو چنانچه ما در بخش های خانگی و عمومی صرفه جویی و مدیریت مصرف برق را بصورت فراگیر و نهادینه داشته باشیم.

این امر در کنار توسعه زیرساخت ها و ظرفیت سازی شبکه برق می تواند سهم بیشتری از انرژی برق را در اختیار صنایع بزرگ و بخش های تولیدی قرار دهد که بطور طبیعی می تواند افزایش تولید را بدنبال داشته باشد و لذا رشد تولید محقق خواهد شد.

مدیر عامل برق منطقه ای گیلان با اشاره به اینکه برنامه ریزی های خوبی برای اجرای پروژه ها و ظرفیت سازی شبکه برق در حال انجام است اظهار امیدواری کرد که تابستان پیش رو را با همکاری و همراهی هموطنان و هم استانی های عزیزمان مثل گذشته بتوانیم با موفقیت سپری کنیم.