صرفه جویی در مصرف آب، نیازمند مشارکت همگانی مردم است.

مهندس حافظ مدیریت آب وفاضلاب شهرستان کرج گفت : با افزایش جمعیت ومحدود بودن منابع آبی بحث کمبود آب وتنش های آبی در تمامی استان های کشور وجود دارد خطر کم آبی وخشکسالی کشورمان را تهدید می کند وموثرترین راه مدیریت مصرف و صرفه جویی  آب توسط همه مردم می باشد. نامبرده در ادامه اظهار […]

مهندس حافظ مدیریت آب وفاضلاب شهرستان کرج گفت : با افزایش جمعیت ومحدود بودن منابع آبی بحث کمبود آب وتنش های آبی در تمامی استان های کشور وجود دارد خطر کم آبی وخشکسالی کشورمان را تهدید می کند وموثرترین راه مدیریت مصرف و صرفه جویی  آب توسط همه مردم می باشد.

نامبرده در ادامه اظهار داشت : در این شرکت تلاش می شود با برنامه ریزی های مختلف واجرای پروژه ها تنش آبی مدیریت گردد،این در حالی است که سهم بزرگی در مدیریت مصرف وپیگیری از معضل کمبود آب به عهده مشترکین می باشد.

حافظ  با بیان اینکه : بهینه سازی مصارف آب از راههای موثر درامر مدیریت مصرف می باشد گفت : استفاده از الگوی مصرف مناسب سبب می شود تا آب به صورت عادلانه در دسترس همگان قرا گیرد.

مدیرآبفا شهرستان کرج در پایان با ذکر شعار وزارت نیرو که (آب هست ولی کم است ) افزود : از مشترکین درخواست می شودکه با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا وکاهش  بارش ها در فصل آبی امسال در مصارف خود بسیار محتاط باشند تا در زمان های اوج مصرف گرما قطع یا افت فشار آب مشکلی ایجاد نکند.