صدور اولین سند برای رودخانه‌های هرمزگان

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان گفت: شش فقره سند مالکیت برای رودخانه‌های حسن‌لنگی و جلابی به طول بیش از ۵۶ هزار متر به نام شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان صادر شد. جمشید عیدانی با اشاره به مواد یک و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و تبصره‌های ذیل آن و ضرورت اجرای قانون […]

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان گفت: شش فقره سند مالکیت برای رودخانه‌های حسن‌لنگی و جلابی به طول بیش از ۵۶ هزار متر به نام شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان صادر شد.

جمشید عیدانی با اشاره به مواد یک و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و تبصره‌های ذیل آن و ضرورت اجرای قانون جامع حدنگار و اخذ سند رودخانه‌ها، اظهار کرد: مدیریت و اعمال حاکمیت در این اراضی بر عهده وزارت نیرو است؛ بنابراین تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز که باعث بروز خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد از جمله اهداف اخذ سند مالکیت رودخانه‌های استان هرمزگان است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان اظهار داشت: در حال حاضر پیگیر اخذ سند مالکیت رودخانه‌های اصلی استان هرمزگان از جمله شور اول و دوم، گابریک، سدیج، جاماش و ایسین هستیم که با تحقق این امر گام مهمی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیر مجاز برداشته خواهد شد.
عیدانی افزود: مجموع مساحت رودخانه‌هایی که پیگیر اخذ سند مالکیت برای آنها هستیم بیش از ۲۱ هزار هکتار و مجموع طول آن‌ها بیش از ۳۴۰ کیلومتر است.