شورای انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق

شورای انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل با تلاش شرکت آبفای کاشان، از مرکز استان مستقل شد.

به گزارش برقاب، شورای انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل با تلاش شرکت آبفای کاشان، از مرکز استان مستقل شد.
به گزارش خبرنگار «آب‌نما» اولین جلسه این شورا، روز پنج شنبه هفدهم خرداد ماه با حضور حجت الاسلام وثیق، مسئول شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق در استان اصفهان در سالن کنفرانس ستاد مرکزی آبفای کاشان برگزار شد.
حاضران در این جلسه، «سیدمحمد مسافری» مدیر امور فرهنگی و دینی شرکت آبفای کاشان را به مدت یک سال به عنوان دبیر این شورا انتخاب کردند.