شهروندان استفاده از برق غیر مجاز را اطلاع دهند.

شهروندان محترم : بمنظور جلوگیری از نوسان ولتاژ برق، بروز حادثه و آسیب به تجهیزات شبکه و لوازم برقی خانگی خود، در صورت مشاهده برق غیرمجاز و سواستفاده کنندگان از شبکه برق جهت استخراج رمز ارز بصورت غیرقانونی، بلافاصله مراتب را به کارشناسان توزیع برق اطلاع دهید. ✅راه های ارتباطی ما: 🔹 تلفن اتفاقات برق […]

شهروندان محترم :
بمنظور جلوگیری از نوسان ولتاژ برق، بروز حادثه و آسیب به تجهیزات شبکه و لوازم برقی خانگی خود، در صورت مشاهده برق غیرمجاز و سواستفاده کنندگان از شبکه برق جهت استخراج رمز ارز بصورت غیرقانونی، بلافاصله مراتب را به کارشناسان توزیع برق اطلاع دهید.

✅راه های ارتباطی ما:

🔹 تلفن اتفاقات برق ۱۲۱
🔸سامانه مشترکین ۱۵۲۱
🔹 سایت شرکت www.aepdc.ir
🔸اپلیکیشن برق من

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق البرز