شهروندان استان مرکزی به احترام زمین چراغ ها را یک ساعت خاموش می کنند.

به مناسبت گرامیداشت «ساعت زمین» امروز هفتم فروردین چراغ‌ های  ساختمانهای اداری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  امشب، به مدت یک ساعت خاموش می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ، ساعت زمین یک رویداد جهانی است که هر سال در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می‌شود و در آن خانواده‌ها، […]

به مناسبت گرامیداشت «ساعت زمین» امروز هفتم فروردین چراغ‌ های  ساختمانهای اداری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  امشب، به مدت یک ساعت خاموش می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ، ساعت زمین یک رویداد جهانی است که هر سال در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می‌شود و در آن خانواده‌ها، مغازه‌ها و صاحبان کسب‌ و کار با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیرضروری خود به مدت یک ساعت این مسئله را یادآوری می‌کنند.
امروز هفتم فرودین ماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین شنبه ماه مارس میلادی، پانزدهمین سالی است که ساکنان کره زمین در راستای جلب نظر جهانیان به منظور مبارزه با گرمایش این کره خاکی و تغییرات اقلیمی و پاسداشت محیط زیست، در حرکتی هماهنگ به مدت یک ساعت مصرف برق خود را کاهش خواهند داد.

از مشترکین برق استان مرکزی نیز دعوت می‌شود با هدف صیانت از منابع ملی و کمک به نیروگاه‌های کشور و حفاظت از محیط زیست امروز هفتم فروردین ماه، از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه به این حرکت جهانی پیوسته و با ترویج فرهنگ استفاده بهینه انرژی مشکلات تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق کشور را مانع زدایی کنند.

مراسم ساعت زمین همه ‌ساله در آخرین شنبه ماه مارس، از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه، به‌وقت محلی شرکت‌کنندگان، برگزار می‌شود.

این رویداد جهانی از جانب صندوق جهانی طبیعت سازماندهی شده و هدف از آن آگاهی درباره تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی است.