شهروندان از تردد و استقرار در حاشیه رودخانه ها، دریاچه سدها و تاسیسات آبی پر خطر خودداری نمایند.

اداره کل هواشناسی استان تهران در خصوص رگبار باران و وزش باد شدید موقت در دامنه و ارتفاعات استان تهران و البرز هشدار داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، بر اساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان تهران وزش باد شدید موقت و رگبار باران، طی روزهای چهارشنبه مورخ ( ۱۱ […]

اداره کل هواشناسی استان تهران در خصوص رگبار باران و وزش باد شدید موقت در دامنه و ارتفاعات استان تهران و البرز هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، بر اساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان تهران وزش باد شدید موقت و رگبار باران، طی روزهای چهارشنبه مورخ ( ۱۱ فروردین ماه) لغایت پنجشنبه مورخ (۱۲ فروردین ماه) رگبار باران و وزش باد شدید موقت در دامنه و ارتفاعات استان تهران و البرز  پیش بینی می شود.

 لذا شهروندان از هرگونه تردد، استقرار و تجمع در حاشیه رودخانه ها، مسیل ها، دریاچه سدها و دیگر تاسیسات آبی پر خطر خودداری نموده و به بنرهای هشدار سیل در حاشیه رودخانه‌ها و محل‌های ورودی مکان‌های گردشگری که  توسط این شرکت نصب شده است، توجه ویژه ای داشته باشند.