اهم سخنان فرماندار محترم سمنان در جلسه تامین آب شرب شهرستان سمنان:

کمبود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب در شهرستان سمنان

۱۳۴ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز در جهت اجرای برنامه های کوتاه مدت برای گذر از بحران کمبود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب لازم است.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی آبفای سمنان محمد بهرامی فرماندار سمنان در جلسه تامین آب شرب شهرستان سمنان در زمان تنش آبی به ویژه در فصل گرم تابستان گفت بر اساس گزارش ادارات متولی در حوزه تامین منابع آب ، شهرستان سمنان با مصرف ۱۰۴۵ لیتر در ثانیه با کمبود ۳۰۰ لیتر در ثانیه رو به روست که نیازمند انسجام و ورود جدی مدیران به بحران آب است
وی احداث ایستگاه پمپاژ سوکان ، حفر و تجهیز چاه ۱۱ سوکان و اصلاح و بهسازی تاسیسات آبرسانی چشمه روزیه را از برنامه های کوتاه مدت برای گذر از بحران کمبود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب  نام برد و افزود اجرای این طرح ها نیازمند تامین اعتبار به مبلغ ۱۳۴ میلیارد تومان است
بهرامی بیان داشت تامین آب شرب از جمله مطالبات اصلی است ، لذا رفع مشکلات تامین آب آشامیدنی باید به عنوان اصلی‌ترین دغدغه مورد توجه جدی قرار گیرد.
تشکیل کمیته فرهنگی مصرف آب در شهرستان سمنان از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.