امور منابع آب چاه غیر مجاز شناسایی کردند

شناسایی 8 حلقه چاه غیر مجاز توسط امور منابع آب شهریار

به گزارش برقاب،شرکت آب منطقه ای تهران “حسین زنگویی” با بیان این مطلب اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و امور منابع با اخذ دستور قضایی توسط واحد حقوقی در جهت صیانت از منابع آبی دو حلقه چاه غیر مجاز به عمق کلی ۱۰۵ متر و آبدهی ۱.۵ لیتر بر ثانیه پر و مسدود شد.

وی گفت: با انجام این عملیات از خروج حدود ۲۴ هزار و ۳۰۰ متر مکعب آب در سال از سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه این تعداد چاه غیر مجاز در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است افزود: طی مدت یاد شده ۲ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های کشاورزی نیز نصب شد.

زنگویی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب شهریار، ملارد و شهرقدس بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.