شناسایی 567 انشعاب غیر مجاز آب در استان زنجان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طی چهار ماهه سال جاری 567 فقره انشعاب غیر مجاز آب در استان زنجان شناسایی و کشف شده است. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: از این تعداد انشعاب غیر مجاز، 309 فقره در شهرهای استان و 252 فقره نیز در مناطق روستایی شناسایی شده است. وی […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طی چهار ماهه سال جاری 567 فقره انشعاب غیر مجاز آب در استان زنجان شناسایی و کشف شده است.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: از این تعداد انشعاب غیر مجاز، 309 فقره در شهرهای استان و 252 فقره نیز در مناطق روستایی شناسایی شده است.

وی افزود: در میان شهرهای استان بیشترین تعداد انشعابات غیر مجاز مربوط به شهرهای ابهر، زنجان و قیدار بوده و بیشترین انشعابات غیر مجاز روستایی نیز در شهرستان های خدابنده، زنجان و زرین آباد بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: از این تعداد انشعاب غیر مجاز 227 فقره تا کنون تبدیل به مجاز گردیده است.

جزء قاسمی به تعداد کنتورهای خراب تا پایان تیرماه سال جاری نیز اشاره کرده و گفت: بیش از 7 هزار کنتور خراب موجود در استان وجود دارد که بیش از هزار و 400 دستگاه تا کنون تعویض شده است.

این مسئول هدف از جمع آوری انشعابات غیر مجاز را در راستای آبرسانی دائم و پایدار به مشترکین قانونی، کاهش هدر رفت آب و افزایش درآمد ادارات تابعه جهت ارتقاء خدمات به مشترکین اعلام کرد.