شناسایی ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در طالقان

مدیر امور منابع آب شهرستان طالقان استان البرز اعلام کرد: 300 حلقه چاه غیر مجاز آب در این شهرستان شناسایی شده که امسال انسداد آنها در در برنامه کاری قرار دارد.

شناسایی ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در طالقان

به گزارش برقاب،  روابط عمومی :محمدرضا اسماعیلی خرسند افزود: اکنون شهرستان طالقان دارای ۱۴۰ حلقه چاه مجاز است که صیانت از منابع آب زیر زمینی به عنوان یک برنامه راهبردی دنبال می شود.
وی بیان کرد: تاکنون در مجموع ۱۲ حلقه چاه آب ،شناسایی ۳۰۰ حلقه چاه در شهرستان طالقان هوشمند سازی شده و امسال نیز نصب کنتور هوشمند برروی ۱۷ حلقه چاه دیگر آغاز شده است.
مدیر امور منابع آب شهرستان طالقان استان البرز گفت : سال گذشته ۲ هکتار اراضی بستررودخانه های شهرستان طالقان آزاد سازی شد که امسال ۶ هکتار دیگر از دست متصرفان آزاد خواهد شد.
وی با اشاره به طرح مطالعاتی حوضه آبریز خزر با نام “طالقان الموت “به گستره یک هزارو۲۰۰ کیلومتر مربع در استان البرز گفت : در این طرح وضعیت آبهای زیر زمینی مناطق شمالی استان البرز در دست مطالعه قرار دارد.
اسماعیلی خرسند اظهار کرد: تلاش ها براین است تا با شناسایی وضعیت منابع آب زیر زمینی شمال البرز به تناسب این منابع برای صیانت از آبها و تامین آب مورد نیاز مردم اقدام شود