شناسایی ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شرق شهرستان کرج

مدیر توزیع برق شرق شهرستان کرج از شناسائی ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، مظفر خادمی با اعلام این خبر افزود: در محدوده اسلام آباد با جمع آوری کابل سه فاز به میزان ۱۱۰ آمپر برق غیر مجاز همراه با ۱۱ دستگاه […]

مدیر توزیع برق شرق شهرستان کرج از شناسائی ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، مظفر خادمی با اعلام این خبر افزود: در محدوده اسلام آباد با جمع آوری کابل سه فاز به میزان ۱۱۰ آمپر برق غیر مجاز همراه با ۱۱ دستگاه ماینر بدون مجوز به ارزش ۳ میلیارد ۴۰۰ میلیون ریال پس از هماهنگی با مقام قضائی و با همکاری واحد بازرسی، حقوقی، لوازم اندازه گیری این شرکت توزیع کشف و جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
شایان ذکر است مبلغ انرژی مصرفی برق غیر مجاز به میزان تقریبی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.