بنا به اعلام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

دیزل ژنراتور در سطح استان اردبیل کاهش یافت

نا به اعلام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۶ دیزل ژنراتور در سطح استان شناسایی شده بود که این تعداد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۱ دستگاه رسیده است

در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۶ دیزل ژنراتور در سطح استان شناسایی شده بود که این تعداد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۱ دستگاه رسیده است

به گزارش برقاب، بنا به اعلام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۶ دیزل ژنراتور در سطح استان شناسایی شده بود که این تعداد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۱ دستگاه رسیده است و صاحبان مولدهای خودتامین برق در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و اداری و تجاری این استان برای عبور از اوج بار مصرف مشارکت خواهند داشت.حسین قدیمی گفت: تا پایان اردیبهشت سالجاری تمامی مولدها ، دارای کنتور هوشمند خواهند بود .قدیمی یکی از اقدامات جهت عبور بدون خاموشی از پیک برق را آماده به کاری و وارد مدار شدن مولدهای سازمان ها و مراکز دولتی عنوان کرد و اظهار داشت : ادارات، نهادها و ارگان‌ها باید در روزهای کاری هفته در ساعات پیک، مولدهای خود تامین (دیزل ژنراتور) را وارد مدار کنند و ارتباط را با شبکه عمومی توزیع برق، قطع کنند.وی گفت : در سال گذشته تقریبا ۶ مگاوات در این حوزه صرفه جویی شد و امید است با افزایش این تعداد ، شاهد صرفه جویی بیشتری نسبت به سال گذشته باشیم .