طی 9 ماه سالجاری در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد:

شناسایی و جمع آوری بیش از 3000 رشته انشعاب غیرمجاز

طی 9 ماه سالجاری 3 هزار و دویست و سی و پنج رشته انشعاب غیر مجاز در منطقه جنوب غربی استان تهران کشف و شناسائی شد .

این خبر را مدیر عامل آبفای جنوبغربی استان تهران اعلام کرد و گفت : انشعابات غیرمجاز یکی از چالش های اصلی در امر آبرسانی مطلوب به شهروندان و مشترکین محترم می باشد که متاسفانه شرکت های خدماتی آبفا با آن مواجه می باشند و این عمل غیرمجاز باعث می شود که ضمن بالا رفتن آمار اتلاف آب در خطوط و شبکه ها موضوع مدیریت آبرسانی به شهروندان با هماهنگی و اختلال مواجه شود .

مهندس عرفانی نسب در همین راستا و ضمن تشریح انشعابات غیر مجاز کشف شده یاد آور شد : طی 9 ماه سالجاری و با حضور میدانی همکاران حوزه های معاونت مشترکین ، حراست و روابط عمومی تعداد 3235 فقره انشعاب غیرمجاز در اقطار مختلف کشف و شناسائی شده که بخش قابل توجهی از این انشعابات به مصارف خانگی و بخش دیگری نیز با قطرهای بالا در مصارف صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرا می گرفت .

رئیس هیئت مدیره آبفای جنوبغربی استان تهران با اشاره به ساماندهی این انشعابات خاطر نشان کرد : ضمن معرفی عاملین این انشعابات به مراجع قانونی تعداد 674 فقره از این انشعابات پرونده سازی و به مجاز تبدیل شده است و بخشی نیز قطع و جمع آوری و یا در حال پرونده سازی و تبدیل به مجاز می باشد  .

مهندس عرفانی نسب با تاکید بر برخورد جدی با مالکان انشعاب غیر مجاز یاد آور شد : مطابق هماهنگی صورت گرفته با مقامات محترم قضائی و انتظامی کسانی که از انشعابات غیر مجاز استفاده کرده و موجب اختلال و چالش در امر مدیریت مطلوب تامین و توزیع آب شرب شهروندان و مشترکین محترم باشند ضمن شناسائی و جمع آوری این انشعابات فرد خاطی به مراجع ذیربط معرفی و نسبت به دریافت خسارات وارده به خطوط و شبکه های آبرسانی و اب شرب مصرفی اقدام خواهد شد .