شناسایی شبکه توزیع غیر مجاز آب در روستای نیشابور

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب نیشابور از کشف شبکه توزیع غیر مجاز آب شرب در روستای ابوسعدی بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

شناسایی شبکه توزیع غیر مجاز آب در روستای نیشابور

به گزارش برقاب، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب نیشابور از کشف شبکه توزیع غیر مجاز آب شرب در روستای ابوسعدی بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

هادی موسایی افزود: در پی گزارشات مردمی مبنی بر استفاده از شبکه غیر مجاز در این روستا ،  کارشناسان به محل اعزام و به همت گشت آب آبفا پس از پیمایش و بررسی های میدانی یک شبکه غیر مجاز به طول ۱۱۰ متر با قطر ۶۳ میلیمتراز شبکه اصلی را که برای مصرف اقامتگاهی و ساخت و ساز  استفاده می شد شناسایی شبکه توزیع و نسبت به جمع آوری آن اقدام شد.وی از مردم خواست کرد تا در صورت مشاهده و اطلاع از انشعابات غیرمجاز مراتب را از طریق تلفن ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور اطلاع دهند