شناسایی دو مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران

با هوشیاری کارشناسان منطقه برق افسریه و همراهی مقامات قضایی و انتظامی، دو مزرعه غیرمجاز رمزارز در محدوده عملیاتی این منطقه، شناسایی و جمع آوری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ با آغاز فصل گرما و ضرورت تعدیل مصرف انرژی پایتخت و در راستای مبارزه با استفاده غیرقانونی متخلفان از […]

با هوشیاری کارشناسان منطقه برق افسریه و همراهی مقامات قضایی و انتظامی، دو مزرعه غیرمجاز رمزارز در محدوده عملیاتی این منطقه، شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ با آغاز فصل گرما و ضرورت تعدیل مصرف انرژی پایتخت و در راستای مبارزه با استفاده غیرقانونی متخلفان از شبکه توزیع برق، کارشناسان منطقه برق افسریه موفق شدند دو مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال را در محدوده عملیاتی این منطقه، شناسایی کنند.
بر اساس این گزارش؛ به دنبال کشف این مزارع، انشعاب برق غیرمجاز تامین کننده انرژی مورد نیاز این مزارع، قطع و با هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی، دستگاه های منصوبه، جمع آوری شد.