شناسایی، بررسی و احصاء مجدد فرآیندهای کاری شرکت برق منطقه ای سمنان

فرآیندهای کاری شرکت برق منطقه ای سمنان مجدداً مورد شناسایی، بررسی و تدوین قرار گرفت. علیرضا امینیان معاون منابع انسانی شرکت برق منطقـه ای سمنان در حاشیه برگزاری جلسات غیر حضوری بر خط      ( on line ) شناسایی، بررسی و احصاء مجدد فرآیندهای کاری گفت: فرآیندهای کاری این شرکت که طی سالیان گذشته […]

فرآیندهای کاری شرکت برق منطقه ای سمنان مجدداً مورد شناسایی، بررسی و تدوین قرار گرفت.

علیرضا امینیان معاون منابع انسانی شرکت برق منطقـه ای سمنان در حاشیه برگزاری جلسات غیر حضوری بر خط      ( on line ) شناسایی، بررسی و احصاء مجدد فرآیندهای کاری گفت: فرآیندهای کاری این شرکت که طی سالیان گذشته شناسایی، بررسی و تدوین شده بودند، با استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصین این حوزه و برگزاری جلسات بر خط ( on line) مجدداً بررسی ، احصاء و با استفاده ازمدل BPMN در حال ترسیم است.

معاون منابع انسانی این شرکت با اشاره به اهمیت شناسایی ، مستندسازی و بروزرسانی فرآیندها در سازمان اظهار داشت : در زمان بررسی مجدد فرآیندها قطعاً فرصت و امکان مناسبی برای اصلاح آنها با رویکرد افزایش بهره وری ، ساده سازی و روان سازی و همچنین انطباق با دستورالعمل ها ،قوانین و مقررات وجود خواهد داشت.

مهندس مجید فخاریان معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطفه ای سمنان نیز در ادامه به موضوع استقرار نظام معماری سازمانی و  اهمیت آن اشاره کرد و گفت: معماری سازمانی رویکردی جامع و یکپارچه است که جنبه‌ ها و عناصر مختلف سازمان را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه یافته و بروزرسانی می‌شود. 

مهندس فخاریان در خصوص استقرار این نظام در این شرکت گفت: با تشکیل کمیته ها و کارگروههای راهبردی و تخصصی و همکاری و تعامل تمامی واحدهای سازمانی در مسیر استقرار این نظام درحرکتیم.

دکتر ملیحه اسفندیاری فرد نماینده مدیر عامل در سیستم های مدیریتی و مدیر دفتر استراتژِیک و بهره وری این شرکت هم به لزوم بررسی مجدد نحوه انجام و وضعیت موجود اجرای فرآیندهای کاری شرکت در راستای اجرای پروژه معماری سازمانی شرکت اشاره نمود و افزود: بمنظور مدلسازی فرآیندهای موجود شرکت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه های مختلف کاری شرکت در بازه زمانی یک ماهه ( مدت تقریبی 1500 نفر ساعت ) به صورت ارتباط بر خط  همکاران شرکت با پیمانکار پروژه معماری سازمانی و نظارت مستقیم ناظرین پروژه، موفق به احصاء مجدد فرآیندهای کاری شرکت در قالب شناسنامه فرآیندها و مدلسازی آنها  با استاندارد  BPMN گردیده ایم.