شناسائی و قطع انشعابات غیر مجاز در چناران

اکیپ شناسائی انشعابات غیر مجاز در امور آبفای چناران راه اندازی شد. به گزارش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و به نقل از علی ایران نژاد رئیس اداره مشترکین امور  آب و فاضلاب چناران، در مهرماه گذشته توسط این اکیپ  84مورد انشعاب غیر مجازشناسایی که  15مورد آن تبدیل به مجازو 69مورد هم جمع آوری شده است […]

اکیپ شناسائی انشعابات غیر مجاز در امور آبفای چناران راه اندازی شد.

به گزارش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و به نقل از علی ایران نژاد رئیس اداره مشترکین امور  آب و فاضلاب چناران، در مهرماه گذشته توسط این اکیپ  84مورد انشعاب غیر مجازشناسایی که  15مورد آن تبدیل به مجازو 69مورد هم جمع آوری شده است .