ششمین رزمایش سراسری با محوریت عبور از پیک بار تابستان در سمنان

ششمین اقدام فراگیر سراسری با محوریت عبور از پیک بار تابستان در راستای اقدامات هماهنگ تعمیرات سراسری شبکه های توزیع برق در استان سمنان اجرا می شود. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان سمنان با عنوان این خبر گفت: این رزمایش هماهنگ که از سوی شرکت توانیر طرح ریزی و به صورت […]

ششمین اقدام فراگیر سراسری با محوریت عبور از پیک بار تابستان در راستای اقدامات هماهنگ تعمیرات سراسری شبکه های توزیع برق در استان سمنان اجرا می شود.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان سمنان با عنوان این خبر گفت: این رزمایش هماهنگ که از سوی شرکت توانیر طرح ریزی و به صورت ماهانه در شرکت های توزیع برق کشور برگزار می گردد، در روز سی ام اردیبهشت ماه در این استان نیز به اجرا درخواهد آمد.

سیدمحمد حسینی نژاد اظهار داشت: این اقدام فراگیر که در اردیبهشت ماه امسال، دومین مرحله ی آن به انجام می رسد، برای ۹ نقطه در استان پیش بینی گردیده و توسط همکاران عملیاتی و خدمات مشترکین این شرکت اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: ارزیابی آماده به کاری مولدهای اضطراری دستگاه های اجرایی، ارزیابی آماده به کاری سامانه های اطلاع رسانی خاموشی “برق من” و “پاسخگویی ۱۲۱″، تعدیل روشنایی معابر و تکمیل آرایش یک درمیان و زیگزاگ در شبکه های توزیع، جلب همکاری ادارات راه و ترابری در تعدیل روشنایی بین شهری و مقابله با دستگاه های رمز ارز غیرمجاز، به عنوان اهم برنامه هائی است که در این مانور انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: ۳۱ اکیپ متشکل از گروه های روشنایی معابر و تست لوازم اندازه گیری به استعداد ۶۱ نفر، با نظارت ۲۰ نفر از نیروهای فنی و ایمنی و بهره گیری از ۳۷ دستگاه خودروهای سبک و سنگین عملیاتی، برنامه های مورد اشاره را اجرایی خواهند نمود.