شستشوی مخزن تصفیه خانه آب شهرهای سردشت و ربط

سرپرست امور آب و فاضلاب سردشت از شستشوی مخزن تصفیه خانه آب شهرهای سردشت و ربط خبر داد.

شستشوی مخزن تصفیه خانه آب شهرهای سردشت و ربط

به گزارش برقاب، مهران علی خواه اظهار داشت: شستشوی مخزن تصفیه خانه آب بک واش و آب تمیز وسوپر کلرینه ۸عدد سلول واحد فیلتراسیون با نظارت بخش کنترل کیفی امور و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان سردشت طبق برنامه زمان‌بندی شده انجام شد و مجددا در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.
وی گفت: این عملیات درراستای ارتقای سطح کیفی و به منظور اطمینان از سلامت آب شرب انجام وطی آن تمامی مراحل شستشوی  بر اساس دستورالعمل دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با هماهنگی و نظارت شبکه بهداشت شهرستان انجام گرفته است.