شستشوی حوضچه های ته نشینی تصفیه خانه آب ایواوغلی

رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوغلی از شستشوی حوضچه های ته نشینی تصفیه خانه آب توسط اکیپ نگهداری و تعمیرات این بخش خبر داد.

به گزارش برقاب، رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوغلی از شستشوی حوضچه های ته نشینی تصفیه خانه آب توسط اکیپ نگهداری و تعمیرات این بخش خبر داد.

محرم زینال زاده گفت : پس از تخلیه کامل آب در حوضچه های ته نشینی و اختلاط،  عملیات شستشو و گند زدایی آن انجام شد.

وی افزد: اجرای این عملیات با توجه به خارج شدن تصفیه خانه از مدار بهره برداری ، با دقت و سرعت انجام و پس از پایان عملیات شستشو و گند زدایی؛ تصفیه خانه آب در مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این عملیات با هدف بهبود کیفیت خروجی آب شرب و رفع مشکلات موجود در فرآیند تصفیه تاثیر بسزایی دارد و در مدت زمان خارج بودن تصفیه خانه آب از مدار بهره برداری، منابع تامین آب جایگزین در مدار بهره برداری قرار می گیرد.