شرکت پارسا آسپا صافی

تولید کننده فیلتر های پلی پروپیلن با روش ملت بلون (Melt Blown) با تجربه بیش از 30 سال در امر تولید فیلتر های نخی پیچشی و ملت بلون

شرکت پارسا آسپا صافی

تولید کننده فیلتر های پلی پروپیلن با روش ملت بلون (Melt Blown)

با تجربه بیش از ۳۰ سال در امر تولید فیلتر های نخی پیچشی و ملت بلون

به گزارش برقاب محص،لات شامل:

فیلتر های ملت بلون

فیلتر های نخی پیچشی