شرکت مشانیر

شرکت خدمات مهندسی آب و برق ابتدا از سوی وزارت آب و برق به مجلس پیشنهاد شد. اساسنامه این شرکت در اواخر سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس رسید و این شرکت از تاریخ 1348/12/28 به صورت قانونی کار خود را آغاز کرد.

ایجاد شرکتی به نام شرکت خدمات مهندسی آب و برق ابتدا از سوی وزارت آب و برق به مجلس پیشنهاد شد. اساسنامه این شرکت در اواخر سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس رسید و این شرکت از تاریخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۸ به صورت قانونی کار خود را آغاز کرد. موضوع این شرکت عبارت بود از مشاوره فنی و تهیه طرح‌های سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی، حفر چاه و قنات، تولید، انتقال و توزیع نیرو، نظارت بر اجرای طرح‌های مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی. در اواخر خرداد ماه ۱۳۵۹، به منظور تخصصی نمودن فعالیت‌ها، امور آب و برق از یکدیگر منفک و امور برق آن به شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر، تغییر نام داد. هدف از تشکیل این شرکت در ابتدا ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌ فعالیت‌های صنعت برق بود. ولی به تدریج با افزایش نیازهای ملی، فعالیت شرکت مشانیر به تمامی زمینه‌های آب و انرژی گسترش یافته و به طور کلی اکنون در تمامی زمینه‌های زیربنایی و توسعه‌ای ارائه خدمات می‌نماید. علاوه بر این ارائه خدمات مشانیر از مرزهای ملی فراتر رفته و حضوری پر رنگ در عرصه منطقه‌ای و بین المللی دارد . در حال حاضر نام مشانیر برندی ارزشمند در حوزه فعالیت خود بوده و مترادف با کیفیت، سرعت و تنوع در ارائه خدمات می‌باشد.

چشم انداز و ارزش ها

شرکت مشانیر، شرکتی است نمونه و روزآمد که در زمینه‌های خدمات فنی و مهندسی، مدیریت پیمان و EPC در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، کارفرمایان را در ایجاد و یا ارتقاء زیرساخت‌های توسعه پیشتیبانی می‌نماید. ما به نیروی انسانی توانمند خود افتخار می‌کنیم و از اینکه در قریب به نیم قرن تجربه، سهمی درخور توجه در ایجاد رفاه و بهروزی مردم داشته‌ایم خرسندیم. در این راستا ارزش‌های حاکم بر مشانیر عبارتند از:
– جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد
– ارائه مجموعه جامع از خدمات در جهت کسب رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان
– حفظ اسرار کارفرمایان ، اخلاق و آداب حرفه‌ای
– ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای بین‌المللی
– سرعت و بهبود مستمر در ارائه خدمات
– سود‌آوری در عین توجه به منافع کلیه ذی‌نفعان و حفظ اصول توسعه پایدار

– جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد
– ارائه مجموعه جامع از خدمات در جهت کسب رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان
– حفظ اسرار کارفرمایان ، اخلاق و آداب حرفه ای
– ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی
– سرعت و بهبود مستمر در ارائه خدمات
– سود آوری در عین توجه به منافع کلیه ذی نفعان و حفظ اصول توسعه پایدار

خط مشی

شرکت مشانیر با قدمتی بیش از ۵۰ سال و با ماموریت ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی، مدیریت پیمان و EPC در زمینه های: آب، برق، انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، صنایع، حمل و نقل، ساختمان و محیط زیست، همراه با اعتقاد به اصل مشتری مداری و چشم انداز حضور هر چه فعال تر در بازار های داخلی و بین المللی و به منظور حفاظت از دارایی¬های اطلاعاتی خود، خط مشی خود را مبتنی بر الگوی استاندارد های، ISO9001:2015، ISO 14001:2015، ISO45001:2018 و ISO/IEC 27001:2013 و راهنمای HSE-MS اعلام می دارد:
– جلب رضایت کارفرما و ذینفعان و تامین نیاز و انتظار ایشان
– استفاده بهینه از کلیه منابع در اختیار به عنوان یک سازمان بهره ور و معتقد به توسعه پایدار
– تعهد به بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها و فرآیندها
– تعهد به مدیریت ریسک ها و فرصت های سازمان در کلیه استانداردها و فرآیندها
– ارتقا فرهنگ کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارکنان و ایجاد روحیه مشاوره و مشارکت در سطوح مختلف سازمان.
– ارتقاء کیفیت ارائه خدمات همراه با پایبندی به الزامات و استانداردهای ابلاغی کارفرما، صنعت و سایر الزامات قابل کاربرد در استانداردهای استقرار یافته
– تلاش درجهت حذف مخاطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشتی و ایجاد محیطی ایمن برای کارکنان و سایر ذینفعان
– پیشگیری از آلودگی محیط و تعهد به حفظ محیط زیست در راستای مسئولیت های اجتماعی
– تعهد به تأمین امنیت اطلاعات در حوزه های مختلف از جمله دسترسی افراد به اطلاعات، محرمانگی داده ها و طبقه بندی آنها، و حفظ صحت و تمامیت اطلاعات

moshanir.co

barghab.ir