با ابلاغ ارتقای رتبه از شرکت توانیر؛

شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی به جمع شرکت های برق برتر پیوست

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی؛ مدیر عامل این شرکت گفت: با پیگیری های انجام شده، شرکت توانیر رتبه شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از رتبه "ب مثبت" به "الف" ارتقا داد

شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی به جمع شرکت های برق برتر پیوست

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی؛ مدیر عامل این شرکت گفت: با پیگیری های انجام شده، شرکت توانیر رتبه شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از رتبه “ب مثبت” به “الف” ارتقا داد.
 مهندس “حسن چاهی” افزود: بدین ترتیب شرکت توزیع نیروی برق استان به جمع شرکت های حائز اهمیت برق کشور پیوست که به موجب آن شاخص های کیفی و کمی آن ارتقا پیدا می کنند.
 وی با بیان این که به موجب این ارتقا، نمودار سازمانی این شرکت در بخش های مختلف گسترش پیدا می کند، خاطر نشان کرد: ارتقای رتبه شرکت ها می تواند به بهبود فرایندهای سازمانی و هم چنین توسعه و افزایش خدمات به کارکنان و شهروندان شود.
 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی با تاکید بر این که در انتخاب شاخص‌های ارتقای رتبه توسط شرکت توانیر به این مهم توجه شده است که بتوانند مقادیر کمی را از سامانه‌های برخط، صورت‌های مالی شرکت‌های توزیع نیروی برق، گزارش های هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های توزیع و آمار تفصیلی صنعت برق ایران دربخش توزیع، احصا و اتخاذ کنند، خاطر نشان کرد: شرکت توانیر با رتبه بندی شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور بر اساس شاخص‌های مختلف، وضعیت کلی شرکت‌های توزیع برق در کشور را مورد بررسی قرار داده است که در این رتبه بندی به خلاصه وضعیت شرکت‌های توزیع پرداخته شده و امتیاز هر شرکت در شاخص‌های مورد نظر توانیر مشخص شده است که در این میان، خوشبختانه شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در ۲۰ شاخص منتخب از حوزه‌های برنامه ریزی، نظارت راهبردی، مهندسی و راهبری شبکه، هوشمند سازی و امور مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفت و حائز ارتقای رتبه از “ب مثبت” به “الف” شد.