شرکت توزیع برق شیراز عنوان برتر جشنواره شهید رجایی را کسب کرد.

شرکت توزیع نیروی برق شیراز موفق به کسب رتبه برتر در گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان فارس شد. مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز گفت: این شرکت، به واسطه تلاشهای گسترده همکاران، موفق به کسب عنوان برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی درگروه […]

شرکت توزیع نیروی برق شیراز موفق به کسب رتبه برتر در گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان فارس شد.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز گفت: این شرکت، به واسطه تلاشهای گسترده همکاران، موفق به کسب عنوان برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی درگروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت شد.
سید باقر احمدی افزود: هر سال همزمان با هفته دولت، دستگاههای برتر در زمینه های مختلف، در قالب جشنواره شهید رجایی، معرفی شده و از مدیران آنها تجلیل می شود.
او اضافه کرد: انتخاب دستگاه برتر، براساس ارزیابی فعالیتهای یکسال گذشته و در زمینه های مختلف طی فرآیندی مشخص، انجام می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق شیراز امسال موفق شد در بین سازمانها و دستگاههای خدمات رسان رتبه برتر را در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی در سطح استان را  کسب کند.
او با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این خصوص، گفت: کسب نمره کامل در شاخصهای عمومی و اختصاصی و همچنین احترام به مردم و صیانت از حقوق ایشان و همزمان توسعه شبکه و ارتقا خدمت رسانی زمینه ساز کسب این موفقیت شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شیراز افزود: کسب این موفقیت، حاصل برنامه ریزی مناسب، مدیریت تاثیرگذار و البته همراهی و همکاری و تلاش مجموعه پرسنل خدوم این شرکت بوده است.
برپایه این خبر، به دنبال کسب رتبه برتر، لوح سپاسی از سوی استاندار فارس به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز به نمایندگی از همه کارکنان این شرکت، اعطا شد.