شرکت برق شاهین دژ در سالی که گذشت

عملیات تست و بازرسی ۵ هزار و ۸۵۰ دستگاه لوازم اندازه‌گیری مشترکین برق شهرستان شاهین دژ در سال گذشته به اجرا درآمده است.
به گزارش برقآب و روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از مجموع تست‌های انجام شده طی یکسال اخیر در شرکت برق شاهین دژ بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه کنتور در بخش مشترکین عادی و بیش از یک هزار انشعاب در بخش مشترکین دیماندی بازرسی شده است. گفتنی است ۳۰ دستگاه پست هوایی در سطح شهرستان شاهین‌ دژ نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

همچنین به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه ، پروژه ی احداث خط ۲۰ کیلوولت هوائی به طول ۶۵۶ متر انجام شد.

جایگزینی ۵۵۳ دستگاه کنتور مشترکین به کنتور هوشمند فهام

در راستای طرح سراسری هوشمند فهام ۵۵۳ دستگاه کنتور مشترکین شرکت برق شهرستان شاهین دژ با کنتورهای هوشمند فهام جایگزین شده‌اند.

طی سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی نصب و سیم کشی خط ۴۰۰ کیلوولت هوایی به طول ۱۸ کیلومتر توسط مدیریت توزیع برق شاهین دژ انجام شد.

فروش ۹۴۰ انشعاب جدید به متقاضیان، احداث ۴۳۵۰ متر شبکه روشنایی معابر، تعمیر و سرویس ۶۵۱ متر از خطوط ۲۰ کیلوولت، ۲۴ مورد رفع حریم و تعویض تعداد ۳۴۱۳ حباب لامپ از دیگر اقدامات این مدیریت طی یکسال گذشته می‌باشد.

تست بیش از ۵ هزار و ۸۵۰ لوازم اندازه گیری مشترکین در شهرستان شاهین دژ

تست بیش از ۵ هزار و ۸۵۰ لوازم اندازه گیری مشترکین در شهرستان شاهین دژ