شرکت آب منطقه ای کردستان موفق به دریافت دو لوح تقدیر شد

شرکت آب منطقه ای کردستان موفق به دریافت دو لوح تقدیر شد در راستای اجرای صحیح و ارتقاء طرح های تحقیقاتی و پژوهشی این شرکت، لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، این شرکت با توجه به ترقی و پیشرفت در حوزه تحقیقات و پژوهش، توسط مدیر کل دفتر تحقیق، توسعه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تقدیر شد و هم چنین به عنوان همکار اجرایی و صنعتی در ارتباط با جامعه و صنعت نیز، در سال ۱۴۰۱ از سوی سرپرست و معاون پژوهش نورآوری دانشگاه کردستان، ضمن دریافت لوح، مورد تجلیل قرار گرفت