شرکت آب منطقه ای استان از فنی ترین و قوی ترین مجموعه های اداری و اجرایی گلستان است.

 در نشست مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ومدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان،  دکتر طبرسا اظهار کرد:شرکت آب منطقه ای استان یک مجموعه فنی وقوی دراستان است و آمادگی هر گونه همکاری در جهت تسریع در اجرای طرح های شرکت را اعلام می کنیم. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان […]

 در نشست مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ومدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان،  دکتر طبرسا اظهار کرد:شرکت آب منطقه ای استان یک مجموعه فنی وقوی دراستان است و آمادگی هر گونه همکاری در جهت تسریع در اجرای طرح های شرکت را اعلام می کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان نیز در این جلسه ضمن تشکراز کمک های ذیحساب قبلی و کنونی شرکت اظهار کرد: حجم عملیات زیادی را در بخش ذیحساب وحسابداری در شرکت بابت اجرای طرح ها داریم واگر همراهی مجموعه ذیحسابی نباشد پیشرفت در اجرا بسیار کند است وممکن است یک روز تاخیردر حسابداری دو هفته کار اجرا را به تاخیر بیندازد.
مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تقاضای ما است که  روانتر از قبل در بخش حسابداری حرکت کنیم .در سال جدید هم آبگیری سد نرماب را باید با سرعت انجام دهیم و شروع طرح های جدید دیگری مانند سد میرداماد وقره چای رامیان را داریم که باید با برنامه زمان بندی جلو رویم.
همچنین دراین جلسه مقررشد مدیر کل اقتصاد ودارایی استان در سال جاری بازدیدی از پروژه های شرکت آب منطقه ای استان داشته باشند.