در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل کشور؛

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی حائز رتبه برتر قرار گرفت

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در ارزیابی عملکرد مهندسی رودخانه‌ها و سواحل کشور در سال۱۴۰۱ موفق به کسب رتبه برتر شده و جزو ۵ استان برتر کشور قرار گرفت.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی حائز رتبه برتر قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی؛ بخش مهندسی رودخانه و سـواحل در سـال ۱۴۰۱، برنامه‌های کاری مدنظر خود را در راستای تحقق استراتژی‌های کلان و چشم انداز ترسیمی مبنی بر اعمال حاکمیت و مدیریت یکپارچه رودخانه‌ها با نگرش بازیافت و نگهداری شــرایط تعادل آنها در توسعه پایدار استان در سه بخش فعالیت‌های حاکمیتی، فعالیت‌های تصــدیگری و فعالیت‌های جاری در رودخانه‌های داخلی و مرزی ارس در قالب محورهای مختلف تدوین و برهمان اساس اقدام کرده است.

این خبر می‌افزاید؛ اهداف و برنامه‌های کاری این شرکت شامل مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و علامت‌گذاری حد بستر آن‌ها، علامت‌گذاری حد بستر تالاب‌ها و علامت‌گذاری حد بستر آن‌ها، مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌های دارای اهمیت، اجرای عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها دارای اولویت ساماندهی، اعلان عمومی، جمع‌آوری اعتراضات و برگزاری کمیسیون ماده ۳ و رسیدگی به آن‌ها، نهایی‌کردن نقشه‌های حد بستر و حریم، اجرای آزادسازی تصرفات از حد بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها با تعیین اولویت، تثبیت نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در سامانه کادستر و اخذ سند تک برگی برای آن‌ها، مدیریت حد بستر رودخانه‌ها با عقد قرارداد اجاره بستر برای آن‌ها، مدیریت برداشت مصالح رودخانه‌ای، جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث حفاظت از رودخانه‌ها و آموزش و اطلاع‌‌رسانی بوده است. همه ساله عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای در فعالیت‌های مهندسی رودخانه و سواحل از سوی وزارت نیرو ارزیابی و امتیاز نهایی آن‌ها از ۱۰۰ نمره لحاظ می‌شود .

گفتنی است، در ارزیابی های شرکت مدیریت منابع آب ایران درسال ۱۴۰۱، این شرکت از بین ۳۱ استان با اخذ ۸۵.۴ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز موفق به کسب رتبه برتر شده و در ردیف ۵ استان برتر کشور قرار گرفته است.

همچنین دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای موفق شده است در ارزیابی شهید رجایی در بخش شاخص های مربوط به این دفتر امتیاز کامل را کسب نماید.