شروع طرح پژوهشی کشوری الگوی تعادل بخشی منابع آبی در البرز

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز از آغاز طرح پژوهشی کشوری الگوی تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی با مشارکت اساتید دانشگاه در دشت هشتگرد این استان خبر داد.

به گزارش برقاب: در خصوص  شروع طرح پژوهشی کشوری الگوی تعادل بخشی منابع آبی در البرز “داود نجفیان”  گفت: در این طرح حدود آستانه معیارهای پایداری آب های زیر زمینی دشت هشتگرد استان البرز با بهره گیری از تجارب جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه اکنون فشار مضاعفی به علت برداشت های بی رویه روی سفره های آب زیر زمینی البرز است، گفت: برای نجات این سفره ها باید از الگو های موفق جهانی الگوی تعادل بخشی بهره بگیریم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز ادامه داد: لازمه پایداری در توسعه همه جانبه استان البرز تعیین و تعریف سهمیه خاص از منابع آبی برای بخش های مختلف مانند سهم ۲۷۰ میلیون متر مکعبی آب برای کشاورزی است.
نجفیان تاکید کرد: برای هر بخش به فراخور نیاز و اهمیت باید تعیین سهمیه آبی داشت؛ به طور مثال بخش کشاورزی که در تامین غذا اثر گذار است باید سهمیه خاص خود داشته باشد و از هر رفت کمترین مقدار آب جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: اگر در بحث غلبه بر تنش آبی به دنبال راهکارهای اثر بخش و نمونه های موفق و تاثیر گذار جهانی نرویم ، مسیر اشتباهی را پیموده ایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: باید مسیرها و راهکارهای مختلف علمی و پژوهشی را برای مدیریت منابع آب در شرایط کنونی کشور دنبال کنیم و بهترین گزینه ها انتخاب شود.
نجفیان با اشاره به ظرفیت های بالای علمی و پژوهشی در دانشگاه های کشور ادامه داد: براین اساس استان البرز نیز وارد مرحله فعالیت پژوهشی در زمینه راههای نجات سفره های زیر زمینی با کمک مراکز علمی کشور برآمده است.
وی اظهار کرد: طرح پژوهشی برای تعادل بخشی آب های زیر زمینی کشور به عنوان الگو انتخاب شده است .
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت : در این طرح روش های مختلف علمی برای مدیریت پایدار منابع آب زیر زمینی با تکیه بر داده های پژوهشی بررسی و مهمترین الگوها برای این منابع ارائه خواهد شد.
استان البرز دارای یک میلیارد و۸۰۰ میلیون متر مکعب ذخایر آب سطحی و زیر زمینی است که به گفته مدیرعامل شرکت منطقه ای استان بیش از ۹۰ درصد این منابع در طول سال مصرف می شود.